InDigital Group Strategic Marketing Agency

MODERN AUTOMATION.

CHATBOTTAR MED AI OCH SKRÄDDARSYDDA INTEGRATIONER

Bygg bättre relationer.

 • Förstå era kunder på en djup nivå
 • Presentera relevant information snabbt och smidigt
 • Analysera beteende och behov

Flera Plattformar

Flexibilitet är allt när det kommer till chatbottar. V ikan integrera chatbottens flöden med flera plattformar.

 • Webb
 • Facebook Messenger
 • Amazon Alexa
 • Telelgram
 • ... och många fler.

Spara tid och resurser

Chatbotten kan hantera långa konversationer med era besökare, allt från intial kontakt till fulländat köp.

Fokusera er tid och resurser på kärnverksamheten i ert företag och låt chatbotten svara på enkla eller komplexa frågor gällande era produkter eller tjänster.

Alltid där, alltid förstående

Er chatbot finns tillgänglig dygnet runt och om du behöver rådgivning eller hjälp, finns vi också där för dig.

Beroende på användningsområde kan vi integrera Natural Language Processing (NLP) för att analysera och matcha text till svar.

Chatbottar för framtiden

Låt oss automatisera era besökares frågor.

Ju tidigare ni sätter upp en chatbott i er verksamhet, desto mer data kan ni få åtkomst till och på så vis lära er mer om era kunders behov och beteende. Vi kan integrera all denna data i många andra applikationer och även låta utvecklingen av chatbotten växa.

 • Vi arbetar som ert outsorucade utvecklingsteam
 • Delta i vår InDigital-kultur till att inspirera innovation och framgång
 • Vi har ett komplett team av kreativa skapare, kommunkationsexperter och utvecklingsspecialister.
InDigital Group Strategic Marketing Agency